1. Общи положения

Настоящият Потребителски договор (наричано за краткост ПД) съдържа положения, на основанието на които се осъществява използването на сайта на онлайн печатницата Vizitka.com®. При използването на предоставените функции и сървизи потребителят е длъжен да спазва на правилата и ограниченията, които са изложени в настоящия ПД. В противен случай той трябва да се въздържа от всякакви действия свързани със сайта. Преглеждането на страниците, регистрацията, оформянето на поръчка или всякакво друго действие от потребителя го свързва с настоящия ПД. Правилата, които са изложени в настоящия ПД, са валидни по време на цялото пребиваване на потребителя на сайта и се отнасят за всички посетители, които са регистрирани или нямат създаден профил. Администрацията има право да внася промени, допълнения или да изменя настоящия ПД без предварително уведомяване на потребителите.

2. Правила за използване на сайта

 • 2.1. Цялото съдържание на сайта, включително елементи от дизайна, текстови, графически оформления, програмни сървизи, фото-, видео-материали и т.н. са собственост на собствениците. Никаква информация или материали не могат да бъдат копирани, обработвани, публикувани цялостно или частично, без съгласието на администрацията.
 • 2.2. За оформянето на поръчки и пълноценното използване на всички възможности на сайта потребителят трябва да премине през процеса на регистрация като е задължен да предостави достоверни лични данни.
 • 2.3. Достъпът до профила, в който се пазят данните на поръчките, намаленията, състоянието на баланса на потребителя и други, се осъществява с помощта на уникален email адрес и парола, които са използвани при регистрацията. За безопасността на тези данни отговоря потребителя. При загубата на данните, необходими за вход в профила, потребителят може да подаде искане за тяхното възстановяване.
 • 2.4. При възникването на въпроси, проблеми при използването на сайта може да се свържите с Техническата поддръжка чрез чат прозореца „Онлайн помощ“, чрез попълване на формуляра за обратна връзка или чрез използване контактната информация, която е посочена на сайта.

3. Поръчка на продукти и услуги

 • 3.1. Сайтът на онлайн печатницата Vizitka.com® предлага широк спектър от печатарски услуги. За избягването на проблеми, преди да поръчате печатна продукция, е препоръчително да се запознаете със справочните материали в раздела „FAQ”, “Плащане и доставка“, а също така внимателно да се изучи информацията, която е предоставена на страниците на продуктите.
  • 3.1.1 За да направи поръчка, потребителят е длъжен да попълни онлайн формуляра, който може да намерите от страницата на конкретния продукт. След това заявката се изпраща за обработване посредством интернет.
  • 3.1.2 При поръчка, потребителят има право да използва предоставените на сайта шаблони, да ги редактира в онлайн конструктура, да използва персонални елементи на дизайн. Освен това потребителят може да зарежда на сайта готови макети, да поръчва проектиране на печатни продукти
  • 3.1.3 Отговорността за съдържанието, което текстово и графически съставляват печатната продукция, носи потребителя, който предоставя тази информация при поръчката,
 • 3.2. Заплащането на продуктите се осъществява чрез електронни платежни системи, в брой при получаването на продукта или по банкова сметка. Подробна информация за начините на плащане може да получите в раздел „Плащане и доставка“
 • 3.3. Срокът за издаване на поръчката съответства с информацията, която е указана на страницата на конкретния продукт и не включва времето, което е отделено за обсъждането на детайли, свързани с поръчката, с поръчителя и доставката на продукта.
 • 3.4. Администрацията не носи отговорност за увреждането на стоки или задържането на доставката, които са настъпили по вина на куриерските служби.
 • 3.5. Невъзможността за предаването на поръчката на получателя (или лицето, което е посочено в качеството на получател) по негов вина (неявяване на мястото на издаване, несъблюдаване на срока за получаване) ще се разглежда като отказ на получателя от стоката. В този случай стоката се връща обратно, а поръчката се счита за анулирана. Всички следващи поръчки от сайта ще бъдат достъпни за потребителя, който е нарушил своите задължения, само при предварително заплащане.
 • 3.6. Замяна или връщане на готовата продукция с добро качество, която съответства на дизайна, размера, материала и другите параметри, които са уточнени предварително, не се извършва.
  • 3.6.1 По време на оформянето на поръчката, потребителят приема факта, че цветът на готовата продукция може леко да се различава от цветовете, които се виждат на монитора, което е свързано с принципните разминавания при възпроизвеждането на цветовете в цветовите модели на RGB (за монитора) и CMYK (за печата). В този случай стоката, имаща указаните разминавания се приема за стока с добро качество.
  • 3.6.2 В случай на лошо качество на стоките, потребителят има право да се обърне в администрацията чрез формуляра за обратна връзка или по телефоните, посочени в раздел „Контакти“. Въпросите за връщане на пари, замяната на товара с аналогичен или компенсация във вид на намаление, се разглеждат от администрацията в индивидуален ред само след предоставени снимки на стоката с лошо качество или връщането целия тираж в печатницата ( по преценка на печатницата).
 • 3.7. Администрацията не носи отговорност за неизпълнението на задълженията на потребителите ако те са възникнали от непреодолими сили (форсмажорни обстоятелства).
 • 3.8. Администрацията има право да прекрати сътрудничеството с потребителите, които системно нарушават деловия етикет и пренебрегват общоприетите норми на приличие, използват жаргонна лексика, обиждат.

4. Получаване, обработване и използване на персонални данни

 • 4.1 Регистрирайки се на сайта, потребителят дава своето съгласие за събиране и обработване на неговите лични данни от администрацията.
 • 4.2 Използването на лична информация може да се осъществява с цел реализирането на гражданско – правни отношения, в това число:
  • 4.2.1 Изпълняване на договорените задължения по указаните услуги.
  • 4.2.2 Разрешаването на достъп до сървиза на сайта.
  • 4.2.3 За идентифицирането на посетителя като потребител на сайта.
  • 4.2.4 С цел предлагане на услуги, отправяне на търговски предложения и информация по пощата, по електронната поща, предоставянето на всякаква информация, различна от предмета на договора.
  • 4.2.5 За обработването на плащането, пощенския адрес, провеждането на разчетни операции, воденето на счетоводни, данъчни и статистически отчети.
  • 4.2.6 За повишаване на качеството на предоставяните услуги, опростяването на работата със сайта, подобряването на неговите материали.
 • 4.3 Администрацията може да събира лична информация, а именно: собствено, бащино име и фамилия, телефони за контакт, e-mail, местожителство, парола за вход, банкови сметки, cookie файлове и IP адрес на потребителите.
 • 4.4 Заедно с това потребителят гарантира, че предоставената от него информация не нарушава законите за авторски права. В случай на възникнали претенции и спорове с участието на трети лица свързани с нарушения на авторски права от страна на потребителя, отговорност носи последния.

5. Отговорности

 • 5.1. Администрацията може да променя оформлението на сайта, неговата структура, наборът от сървизи, правилата на неговата работа, да добавя скриптове/ плагини, да трие, да добавя стоки и услуги, да изменя тяхното описание и стойност по всяко време с предварително известяване на потребителите или без такова.
 • 5.2. В случаи на небрежно отношение на потребителя към защитата на неговите данни и извършеното в последствие неразрешен достъп в личния му профил, потребителят носи отговорност за възможните щети.
 • 5.3. Администрацията не носи отговорност за възможните грешки и неточности за материалите в сайта, за нарушаването на неговата работа, за загубата на информация, за причиняването на морална, материална или друг вид вреда, които възникват в следствие на използването на сайта.