Дизайн

Дизайнерски услуги в нашата онлайн печатница

Изготвянето на макети за печатни продукти и създаване на фирмено лого е важен етап от подготовката и провеждането на рекламни и маркетингови кампании.

В резултат на разработката на макета клиентът получава предварителен модел, визуализация на бъдещата печатна продукция, която ще бъде отпечатана. Макетът с оформление е графично въплъщение на идеите на клиента, реализирано от професионален дизайнер в зависимост от задачата и техническите изисквания.