Брошури с две сгъвания

Характеристики на брошурата с две сгъвания

Размери на готовите брошури в разгънат вид: - брошура А4 – 297х210 мм
- брошура А3 – 420х297 мм
Размери на готовите брошури в сгънат вид: - брошура А4 – 99х210 мм
- брошура А3 – 140х297 мм
Хартия: по подразбиране се използва гланцирана хартия с покритие от 130 г/м²
Печат: до 1000 бр. брошурите се печатат на дигитален печат, над 1000 бр. – офсетен печат
Цветност: пълноцветен двустранен печат
Тираж: - дигитален печат от 100 бр.
- офсетен печат от 1000 бр.
Време за изработка: 1 работен ден – дигитален печат, 7 работни дни – офсетен печат

Цена на брошурата с две сгъвания

Тираж A4 A3 Време за изработка:
100 бр. 99,00 лв. 129,00 лв. 1 работен ден
500 бр. 299,00 лв. 389,60 лв. 1 работен ден
1000 бр. 499,00 лв. 650,20 лв. 7 работни дни

Брошури с две сгъвания

Брошурата е лист хартия, който има рекламно-информационно съдържание и е сгъната по определен начин. Брошурата се сгъва по бигите, които могат да бъдат 1-2 и повече. В резултат на това лист хартия се превръща в един вид брошура, където сгъванията образуват границите на отделни страници на брошурата. Сгъването на листа дава възможност да се получат няколко работни повърхности за поставяне на текстова информация, диаграми или цветни изображения.

Една брошура с две сгъвания има шест „страници“ наведнъж, на които важна информация може да бъде представена по много структуриран начин, илюстрирана със снимки и изображения. Поднасянето на информацията в малки блокове допринася за по-доброто й възприемане.

Брошурата с две сгъвания в сгънато състояние е компактна, удобна, когато се поставя на рецепцията или в изложбения павилион, лесно се разпространява по време на промоции или презентации. Размерът на книжката А4 с две сгъвания е 99х210 мм, което отговаря на размера на стандартен DL плик (евро плик). Ето защо брошурата A4 с две сгъвания е много популярна – използва се за рекламни писма.

За да направите брошура с две сгъвания възможно най-ефективна, е необходимо да обмислите правилно дизайна на брошурата: нейната външна (предна) част трябва да е ярка и интересна, за да привлече вниманието на потенциалните клиенти, а съдържанието на информацията трябва да бъде поставена върху вътрешните работни повърхности.

Брошурите с две сгъвания (биги) в нашата онлайн печатница се сгъват по подразбиране по метода “Навиване”, при който сгъванията се правят в една посока, всяко навътре. Ако имате нужда от различен метод на сгъване, можете да го изберете като опция.

Моля, имайте предвид, че частите на листа, образувани по време на сгъването, не трябва да са с еднаква ширина. Също така, когато се разработва оформление, трябва да се има предвид, че за лицевата и вътрешната страна на брошурата последователността на частите трябва да е противоположна.

Например, в готова брошура A4 с две гънки, ширината на частите ще бъде:

 • за предната страна 98x99x100 мм (което е общо 297 мм),
 • за вътрешната страна, обратно, – 100х99х98 мм.

Онлайн печатница Vizitka.com® предлага дигитален и офсетов печат на брошури с две сгъвания. Размерът на брошурата с две сгъвания се определя от формата на избрания лист:

 • брошура А4 (в сгънат вид) – 99х210 мм;
 • брошура А3 (в сгънат вид) – 140х297 мм.

Малки тиражи от 100 до 1000 бр. се отпечатват дигитално за един работен ден. Тиражи над 1000 бр. ще се изработи на офсетно оборудване за седем работни дни.

За брошури с две сгъвания ние използваме гланцирана хартия с покритие от 130 g/m² по подразбиране. По желание можете да изберете хартия с различна плътност или дизайнерски картон. Също така в опциите за поръчка можете да изберете ламиниране, или имитация на топъл печат за вашите брошури. Всички тези опции ще Ви помогнат да направите Вашите брошури ярки и запомнящи се.

Как да поръчам брошура с две сгъвания?

В нашата онлайн печатница можете да поръчате брошури с две сгъвания онлайн. Всички необходими стъпки за извършване на онлайн поръчка можете да извършите на нашия уебсайт. За изработката на брошура трябва да осигурите висококачествено оформление. Предлагаме три метода.

 1. Можете сами да проектирате оформление на брошура, като използвате онлайн машината за създаване на брошури на нашия уебсайт. В дизайнера ще ви бъдат предложени готови шаблони за брошури, както и набор от инструменти и функции за редактирането им. Всички параметри на оформлението в конструктора се контролират автоматично, което елиминира грешки и неточности. За този метод натиснете синия бутон.
 2. Ако вече сте подготвили предварително оформление на двойно сгъната брошура, просто го качете на сайта. Готовият макет ще бъде проверен за съответствие с техническите изисквания на нашата печатница. Тези изисквания са представени в отделен раздел „Изисквания“. За поръчка на брошура по готово оформление натиснете зеления бутон.
 3. Дизайнът на брошура с две сгъвания може да бъде разработен за Вас от професионален дизайнер на онлайн печатница Vizitka.com®. Той в кратки срокове ще изготви оформление според Вашето задание и ще Ви го изпрати за одобрение. Когато избирате този метод, натиснете оранжевия бутон.

Нашата компания предоставя 100% гаранция за качеството на брошури с две сгъвания, ако предоставеното оформление напълно отговаря на изискванията за оформления. Ако се допусне дефект по време на изработката на брошури, ние ще допечатаме поръчката за наша сметка или ще възстановим парите.

Изисквания за оформление на брошури с две прегъвания

Брошури с две сгъвания
   • Размерите на макетите трябва да отговарят на изискванията и да са представени в мащаб 1:1.
   • Оформлението трябва да бъде направено с отстъпи (bleeds) от всяка страна от 2 мм.
   • Информационната част трябва да бъде разположена не по-близо от 5 мм до ръба на оформлението, като се вземат предвид отстъпите (bleeds).
   • Всички елементи извън линията за рязане (фон или фоново изображение) трябва да заемат цялата площ на оформлението до ръба;
   • Файловете не трябва да съдържат маркировки за изрязване, кръстове за подравняване, мащаби или други елементи;
   • Цветови модел CMYK (профил CoatedFOGRA39.icc/ISO Coated v2 (ECI));
   • Разделителната способност на файла трябва да бъде 300 dpi.

   Допустими формати на файловете:

   • Оформления във формат PDF
    • Не трябва да съдържа прозрачност.
    • Всички шрифтове се преобразуват в криви.
   • Оформления във формат TIF
    • Всички слоеве трябва да бъдат обединени.
    • Файлът не трябва да съдържа алфа канали.
    • Запазване на оформления без компресия.
   • Оформления във формат JPG
    • Не се приемат оформления с имитация на селективен лак и фолио
    • Използвайте само стандартен формат.
    • JPG 2000 или JPG стерео формати не са разрешени.
    • Запазете с максимално качество без компресия.

   Характеристики на изготвяне на оформления с имитация на топъл печат:

   • Оформленията за имитация на топъл печат трябва да бъдат подготвени във векторен софтуер Adobe Illustrator или Corel Draw.
   • Файловете не трябва да съдържат прозрачност. Всички шрифтове се преобразуват в криви.
   • Елементите за имитация на топъл печат не трябва да се поставят върху линията на биговане.
   • Елементите за имитация на топъл печат трябва да се поставят на отделен слой върху изображението за печат.
   • За имитацията на топъл печат, в зависимост от цвета на фолиото, в оформлението трябва да се създаде спот цвят (Spot color) със съответното име и задължително използване на атрибута OVERPRINT (fill overlay).
    • За златно фолио – цвят (C-0 M-0 Y-100 K-0) с името "Gold"
    • За сребърно фолио – цвят (C-0 M-0 Y-0 K-20) с името "Silver"
   • Елементите за имитация на топъл печат не трябва да се дублират в основното изображение, т.е. под тях трябва да бъде само фон.

   Готовото оформление се запазва само в PDF формат!

   Размери:

   • Предварително изрязани размери на брошури, като се вземе предвид отстъпите (bleeds):
    • брошура А4 – 301х214 мм
    • брошура А3 – 424х301 мм
   • Областта, в която трябва да се побере цялата информационна част:
    • брошура А4 – 291х204 мм
    • брошура А3 – 414х29 мм

   В резултат на това се оказва, че листът е разделен на три части (сякаш се образуват шест страници). Но тези блокове (части от листа) не трябва да са с еднаква ширина, както ни се струва на пръв поглед. Трябва също така да се има предвид, че за лицевата и вътрешната страна на брошурата последователността на частите трябва да е противоположна.

   Например, в готова брошура А4 с две сгъвания, тяхната ширина ще бъде: 98x99x100 мм (което е общо 297 мм) за лицевата страна и обратното за вътрешната страна – 100x99x98 мм.

   Следователно, в оформлението, като се вземе предвид отстъпите (bleeds, ширината на частите трябва да бъде със следните размери:

   • 100х99х102 мм (...98 (+2 мм) х 99х100 (+2 мм)...) – лицева страна;
   • 102х99х100 мм – вътрешна страна.

   Размери на дялове за брошури А3 на две сгъвания:

   • Размер на лицева страна преди рязане – 141х140х143
   • Размер на вътрешна страна преди рязане – 143х140х141
   • Размер на лицева страна след рязане – 139х140х141
   • Размер на вътрешна страна след рязане – 141х140х139

   Последователността на "страниците" в брошурите с две сгъвания:

   • лицева страна на оформлението: 5-6-1;
   • вътрешна страна на оформлението: 2-3-4

   Шаблон за лицева (външна) страна на брошура А4 (*.ai)

   Шаблон за лицева (външна) страна на брошура А4 (*.psd)

   Шаблон за лицева (външна) страна на брошура А4 (*.cdr)

   Шаблон за вътрешна страна на брошура А4 (*.ai)

   Шаблон за вътрешна страна на брошура А4 (*.psd)

   Шаблон за вътрешна страна на брошура А4 (*.cdr)

   Шаблон за лицева (външна) страна на брошура А3 (*.ai)

   Шаблон за лицева (външна) страна на брошура А3 (*.psd)

   Шаблон за лицева (външна) страна на брошура А3 (*.cdr)

   Шаблон за вътрешна страна на брошура А3 (*.ai)

   Шаблон за вътрешна страна на брошура А3 (*.psd)

   Шаблон за вътрешна страна на брошура А3 (*.cdr)

   Избор на материал

   Когато поръчвате брошури с две сгъвания, можете да изберете различен тип хартия (по-плътна), ако не сте доволни от хартията по подразбиране.

   Ламинация

   Можете да поръчате брошури с две сгъвания с матово или гланцово ламиниране.

   Избор на метод на сгъване

   Сгъване “Навиване” (навътре): Листът е сгънат в една посока през цялото време. Крайният елемент се сгъва навътре по бигата. След това другият краен елемент също се сгъва навътре.
   Сгъване “Акордеон” (Z-сгъване): сгъвките са успоредни и обърнати навън - равнината на брошурата е сгъната във формата на буквата Z, тоест сгъвките образуват зигзаг.

   Популярни шаблони за брошури с две сгъвания

   Въпроси – отговори

   Възможно ли е да сгънете брошури не два, а например три пъти, като по този начин увеличите броя на работните повърхности?
   В момента предлагаме само брошури с едно или две сгъвания. Ние обаче сме уверени, че броят на сгъвките на брошурите, налични за избор, ще се увеличи. Веднага щом тази опция бъде разширена, ще Ви информираме допълнително.
   Възможно ли е да прикачите мостра от козметични продукти към брошурата (преди това често се намираха такива мостри в лъскави списания)?
   Нашата печатница не се занимава с лепене на мостри на продукти. Но ако при проектирането на оформление на двойно сгъната брошура предвидите място за поставяне на мостра и оформлението е изпълнено в съответствие с всички изисквания, ние ще изработим брошури в пълно съответствие с Вашето оформление. И можете да прикрепите мостри за продукти сами или с помощта на изпълнител, специализиран в това.
   Каква е максималната плътност на хартията, която може да се използва за печат на брошури с две сгъвания?
   По желание можете да изберете много плътна хартия за печат на брошури – до 300 g/m². Когато избирате такава дебела хартия, ние също не препоръчваме да използвате ламинация, тъй като ще бъде доста трудно да сгънете такива брошури.
   Има ли възможност за изработка на лимитирана серия VIP брошури от дизайнерски картон с имитация на топъл печат?
   За печат на брошури можете да изберете различни видове хартия, включително и дизайнерски картон. По желание можете да поръчате използването на имитация на топъл печат за Вашите брошури. Тази функция ще направи Вашите брошури оригинални, ефектни и запомнящи се. Най-удобно е да създадете оформление на брошура с имитация на топъл печат в нашия онлайн дизайнер. Трябва да изберете необходимите елементи и да активирате режима за прилагане на тези функции.
   Възможно ли е при печат на брошури в големи тиражи, когато се използва офсетов печат, да се използва цветовият модел Pantone? И възможно ли е да се избере такова съотношение на цветовете в CMYK, така че цветът да съвпада с цвета в Pantone (това е важно за малки дигитални тиражи)?
   Не, цветовете от скалата на Pantone автоматично ще бъдат преобразувани в CMYK. Имайте предвид, че не всички цветове от скалата на Pantone могат да бъдат възпроизведени с мастила CMYK (например ярко оранжеви или неонови цветове).
   Как се сгъва брошурата с две сгъвания?
   По подразбиране сгъваме брошурата с две сгъвания, използвайки метода „навиване“. Ако искате да използвате различен метод на сгъване за Вашите брошури, например „акордеон“, посочете това в коментарите към поръчката.
   Всички въпроси →