Vizitka.com® се придържа към принципите за защита и уважаване на Вашата конфиденциалност. Дадената политика е основа за обработването на персоналните данни, които са получени или предоставени от Вас. Молим Ви внимателно да прочетете представената по-долу информация, за да разберете нашата гледна точка и практика по отношение на използваните ваши персонални данни.
В нашия уеб сайт ние използваме различни файлове на cookie в уеб сайта. Когато посетите уеб сайт Vizitka.com® Вие автоматично получавате един или няколко файла cookie. Основната цел при използваните от нас файлове cookie е да осигурим оптималното качество на оказваните от нас услуги. Освен това, ние използваме странични файлове cookie, за да съберем статистична информация и за да анализираме поведението на потребителите. В настоящата политика по-подробно ще опишем типовете използвани от нас файлове на cookie, целта на тяхното приложение, а също така и как да блокирате или изтриете този тип файлове.

Какво представляват cookie файловете ?

Cookie файловете са малък фрагмент от информация, които се предават от браузера на сайта Vizitka.com®. При всяко повторно посещение на сайта Вашия уеб браузер ни изпраща тези фрагменти от информация, за да можем ние да настроим интерфейса според Вашите интереси и предпочитания или, за да облекчим процеса за вход при използването на нашите услуги.

Какви cookie файлове използваме?

Използваните от нас cookie файлове ни позволява да разпознаем тези потребители, които посещават сайта повторно и благодарение на това на тях не им се налага всеки път да въвежда една и съща информация. Също така тези файлове служат за проследяването на модела на трафик от потребителите на сайта, което от своя страна помага да се повиши неговото удобство.
По-долу са описани някои от видовете cookie файлове, които използваме в нашия сайт.

Основни cookie файлове

 • позволяват да предоставим на потребителите услугите, които се търсят на нашия сайт. Без тези cookie файлове това нямаше да е възможно. Например, основните cookie файлове позволяват: да се запомнят избраните на една страница стойности при преминаването на друга страница. Например, такива могат да са: тиражите, избраният шаблон, направените от Вас в него промени, заредените изображения и въведения текст.
 • управляват обектите, които Вие съхраняването в кошницата си при Вашата работата с интернет-печатницата Vizitka.com®, и ги запаметяват.
 • осигуряват Вашия достъп до защитените зони на нашия уеб сайт без да се налага да въвеждате повторно данните от Вашия профил.
 • запомнят Вашите предишни действия (например, попълването на онлайн формите) при връщането на страницата в рамките на една и съща сесия.

Cookie файлове за производителност

 • Cookie файловите за производителност се използват за събирането на информация за работата на нашия уеб сайт и известяват за грешки. Тези файлове позволяват получаването на подробни технически данни, например, сведения за последното посещение на страницата, броя на посетените страници, статуса на кореспонденцията по електронната поща, избраните фрагменти от нашия сайт, а също така и промеждутъка между две кликвания на бутона на мишката. Тъй като тази информация е свързана със сведенията за Вашите IP адрес, домейн и браузер, тя се изучава само в съчетание с информацията и от другите потребители и не се предоставя директно на Вас. Например, cookie файловете позволяват:
  • да изучаваме и подобряваме производителността външния вид на нашия сайт;
  • да анализираме грешките, които възникват на сайта, за да намалим количеството оплаквания, които са свързани с качеството на нашите услуги и системи за управление.

Функционални cookie файлове:

Ние използваме функционални cookie файлове,които не са основни, но осигуряват работата на полезни функции на нашия сайт. Например, функционалните cookie файлове позволяват:

 • да се запомнят Вашите настройки при предишни посещения на нашия сайт, например, страната или езика, за да не се налага да си избирате наново.
 • да се запомнят отговорите на въпросите от нашия сайт, за да не ги задаваме всеки път.
 • да се проследи дали Ви е предложена дадена услуга, например, предоставянето на онлайн поддръжка.

Пазаруване от Vizitka.com®

Vizitka.com® се задължава да осигурява конфиденциалността на клиентите и да вземе сериозни мерки за гарантирането на защита на предоставената от Вас информация. Cookie файловете на компанията Vizitka.com® не се използват за достъп до информацията, която е съхранена на безопасния сървър. За получаването на такъв достъп до тези данни е възможно само при указването на името и номера на поръчката.

Kак да променим настройките на cookie.

Почти всички браузери позволява да се изтрият cookie файловете, който са намират на твърдия диск, да се забрани тяхното създаване или да се преди тяхното съхранение да уведомява потребителя. Ако искате, Вие можете да изключите използването на cookie файловете, които се пазят на Вашия компютър. Можете да разберете как да го направите на Вашия компютър като натиснете бутона „ информация“ в менюто на Вашия браузер.

Какво се случва при изключването на cookie файловете?

В случай на забраняване за запомняне или при изтриване на cookie файловете възможностите за работа с параметрите и предпочитанията на потребителите, а също така и възможностите за настройка на персоналния интерфейс може да бъдат значително ограничени.