Изисквания към макетите

Готовият проект - това е файл, напълно подготвен за печат, неизискващ внасяне на някакви промени в съдържанието, както и предпечатна подготовка. 

За готови проекти се приемат файлове  от два типа: растерен (TIFF, JPG) и векторен (PDF).

  1. Цветови модел CMYK ( Профил CoatedFOGRA39.icc )
  2. За jpg файловете се изисква да не се използва компресия
  3. При съхраняването на растерен макет се използва Uncompressed и сливане на всички слоеве в един
  4. Всички щрифтове трябва да бъдат в криви
  5. Резолюцията на файла трябва да бъде 300-600 dpi. за визитки или поне 300 dpi. за всички останали графични изображения
  6. Макетът не трябва да съдържа пасери и/или други извънфайлови обекти

Задължително прочетете статията:

Подготовка на проекта за качествен печат на визитни картички

Основни грешки при подготовката на макети

Размери:

Визитни картички:

Джобни календарчета:

Флаери

Пликове

Листовки

Брошури

Плакати

Фотокалендари

Изисквания към оформлението на фотокнигите