Избор на шаблон

За запознаване с нашите услуги и качеството на печат, Вие може да поръчате 96 визитки абсолютно БЕЗПЛАТНО.
Обаче има две условия:
1. Вие трябва сами да създадете макет на визитка по готови шаблони.
2. Ние ще публикуваме на обратната страна на Вашата визитка своята реклама (вж. рисунката отляво).
Вашите визитки ще бъдат напечатани на матова хартия с покритие с плътност 350 гр/кв.м. Продукцията ще бъде отпечатана по цифров начин, така Вие ще можете веднага да забележите качеството на нашия печат и да оцените нашите услуги!

Срок за изработване – 5 работни дни.

Безплатните визитки се печатат само по един комплект за юридически или физически лица.
В дизайна на безплатни визитки не са достъпни функциите на преместване на текст и изображения, качването на свои изображения, промяна на атрибутите на текста.
Тези функции са достъпни само в дизайна на платените визитки.

Ние може да Ви откажем печатането на комплект безплатни визитки, ако:
- визитката съдържа информация от личен характер (персонални визитки), за печат се приемат само делови (корпоративни) визитни картички;
- макетът съдържа аморални, екстремистки, нецензурни и други подобни изображения или текст;
- информацията, разположена на визитката, съдържа недостоверни данни за собственика или компанията, като цяло, не е актуална;
- освен това, ние си запазваме правото на отказ за печатане на безплатни визитки без обяснение на причините.
 

Тагове

За да изберете категорията на шаблона натиснете на подходящия таг.

Изберете параметрите на фотокнига:
- Формат
- Начин на поръчка
- Брой страници
Калкулатора веднага ще ви покаже цената на Вашата фотокнига.

Цена: